go up
Play4Skills

Bli den bästa säljare!

Ta på sig rollen av en virtuell näringsidkare och uppnå den högsta nivån av försäljningen

Läs mer

Kollar Seller Game

interaktiva, en säljutbildning spel, där du kommer att lära dig:

Kunden förvärv

Du ansvarar för beredningen av erbjudanden och rabatter som effektivt kommer att locka nya kunder. Du får också lära dig en effektiv planering av budgeten och arbetar inom dess gränser

Bygga affärsrelationer

Sälja, glöm inte om de kunder som redan har vunnit. Investera i relationer och undersöka graden av tillfredsställelse handelspartner för att maximera prestanda.

Uppnåendet av målen

Säljaren Game du möter den plan, som har i uppdrag dig till styrelsen. Kan du möta deras riktlinjer och möta behoven hos ledningen?

Spela spelet

kostnaden för spelet SMS 1 SEK

Hittade inte spelet för dig själv?

Personifiera det med oss i tre enkla steg!

pomysl
Idea
Berätta vad du behöver och vi hjälper dig att skapa ett unikt koncept.
pomysl
Implementering
Vi kommer att skapa ett program som kommer att svara på dina behov.
pomysl
Spelifiering
Efter skapandet av interaktiva spel som du kan ta hand om vad som är bäst, det vill säga spel.

Spelifiering Design med oss! Spelifiering är:

pomysl
Anpassningsmekanismer
spel till olika områden i livet.
pomysl
Motivationen
att förändras till det bättre.
pomysl
Glädje
av det vi gör i alla fall, eller borde göra.

About Us

The company was created as innovative platform for interactive training games. The goal of the company is to teach using games and fun as tools. The created applications will aim to fully simplify and make the proccess of learning more entertaining - traditional education with trainer is replaced by e-service. First created project is sales-game Seller Game cofunded by European Union within Action 8.1 “Supporting business activity in electronical business field” Operational Programme Innovative Economy.

Description of the Project

Training Games PLC realizes EU project “Creating website offering sales training based upon innovative model of interactive training game” (No. of cofunding contract: uda-poig.08.01.00-14-859/12-00) cofunded by European Union within Action 8.1 “Supporting business activity in electronical business field” Operational Programme Innovative Economy.

Kontakt

System zrealizowany przez Training Games sp. z o.o. w ramach projektu „Stworzenie serwisu internetowego oferującego szkolenia z zakresu sprzedaży w oparciu o innowacyjny model interaktywnej gry szkoleniowej.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie PO IG 8.1.

Innowacyjna Gospodarka Fundusz UE

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.